ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง หยุดการจัดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง หยุดการจัดการเรียนการสอน วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567