ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ( อาคารชั่วคราว )
44/1 หมู่ 2 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. (034)450-001-2