ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม การขับรถยก (โฟล์คลิฟ) อย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม การขับรถยก (โฟล์คลิฟ) อย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
วันที่ 3 กันยายน 2566 อบรมผ่านออนไลน์ โดยใช้ Zoom ตามลิงค์ด้านล่าง
การขับรถยก (โฟล์คลิฟ) อย่างปลอดภัยและถูกวิธีเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
Zoom Meeting https://thairen.zoom.us/j/65635905259
Meeting ID: 656 3590 5259

วันที่ 4 กันยายน 2566 
อบรม ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัทเพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จ ากัด อ.กระทุ่มแบน
*** เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. และปิดลงทะเบียน เวลา 9.30 น. เท่านั้น โดยผู้มาลงทะเบียนหลังจากนี้จะไม่สามารถเข้าอบรมได้ค่ะ***
GPS สถานที่อบรม
https://goo.gl/maps/Ff8azjqPdJQv1W536

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ดาวโหลดเอกสาร รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม