แสดงความยินดีกับ นายชานนท์ ประชุมชื่น และนางสาวกชนิภา การประเสริฐ ซึ่งสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ขอแสดงความยินดีกับ นายชานนท์ ประชุมชื่น และนางสาวกชนิภา การประเสริฐ ซึ่งสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน โดยมีท่านอนุชา มูลมัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมคณะบุคลากร วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ