โครงการเสริมสร้างทักษะงานศาสนพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะงานศาสนพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล จังหวัดสมุทรสาคร