ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร