ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย (สเปรย์พิมพ์เสนน้ำอโรม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย (สเปรย์พิมพ์เสนน้ำอโรม่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง