ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไปร่วมการประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไปร่วมการประกวดและนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง