ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโล เพื่อใช้ในการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเสื้อโปโล เพื่อใช้ในการนำเสนอชมรม TO BE NUMBER ONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง