ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
รื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลตนเองสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง