จิตอาสา 904 รหัส 1-2ก164 ปฏิบัติภารกิจงานถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
ดร.ณรงค์ศักดิ์ พูลเงิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัย และนวัตกรรม จิตอาสา 904 รหัส 1-2ก164 ปฏิบัติภารกิจงานถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม