โครงการบริการวิชาการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2567 (Quick Win) ให้กับผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 23-24 มกราคม 2567
สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดโครงการบริการวิชาการมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน 2567 (Quick Win) ให้กับผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย พนักงานรายวัน ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา แรงงานข้ามชาติ และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมการปฏิบัติการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเบื้องต้น เพื่อเพิ่มและยกระดับทักษะ (Up skill/Re skill/New skill) ในการประกอบอาชีพของบุคลากรภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และรองรับการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานสาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ศูนย์ฝึกปฏิบัติการ บริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด กระทุ่มแบน