ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมประกวด สัญลักษณ์และคำขวัญ (slogan) โครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมประกวด สัญลักษณ์และคำขวัญ (slogan) โครงการวิทยาลัยชุมชนสีเขียวพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ และสร้างการรับรู้โครงการให้แก่บุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชนและบุคคลทั่วไป
เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ