ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2567-2571 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลด เอกสารประกวดราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2567-2571