ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมชมการแสดง ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ชมฟรี!!

ขอเชิญร่วมชมการแสดง ดนตรีในสวน H.M.Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ ชมฟรี!!
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. – 20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดย กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสาคร