กลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มกิจการนักศึกษา สำนักวิชาการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกแปลงดาวเรือง เก็บขยะในพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร(บ้านบ่อ) และประชาชนในพื้นที่ ณ พื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (ที่ดินราชพัสดุ 3 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา) ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร