วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับการทำงาน (ฟรี)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดอบรมฟรี “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับการทำงาน”

อบรมออนไลน์ ผ่าน google meet

หัวข้ออบรม :
-การสนทนาทางโทรศัพท์
-การบอกขั้นตอนการทำงาน
-การนัดหมาย
-การนำเสนอผลิตภัณฑ์
-การเจรจาต่อรอง
-การแสดงความคิดเห็น

ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิ๊ก

https://forms.gle/EiGXMnxX27t7w4Hu5