วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 30 ชม.

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน 30 ชม.
ผู้ผ่านการอบรมมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ ใช้ประกอบการสมัครสอบท้องถิ่นที่ต้องใช้หลักฐานการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานรัฐ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ได้
สมัครออนไลน์คลิ๊ก
https://forms.gle/Kh9pGSbkhaiUzvWWA