รับสมัครอบรมสร้างอาชีพการทำแซนวิชและสลัดโรล น้ำสลัดจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น (ฟรี)

รับสมัครอบรมสร้างอาชีพการทำแซนวิชและสลัดโรล น้ำสลัดจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

สมัครออนไลน์
https://forms.gle/AeLrq6hEmcME5CoJ8