รับสมัครอบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน (ฟรี)

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
รับสมัครอบรม ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน
สนใจสมัคร https://bit.ly/3Y8LyZp