ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นำโดย ดร.กนกอร โฉมเฉลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร