ประกาศวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เรื่อง เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566


ดาวโหลดประกาศลงทะเบียน 2566


วิดีโอ เข้าใช้ระบบทะเบียนสำหรับนักศึกษา ครั้งแรก

https://youtu.be/4X0x6qBTYEI


วิดีโอ ลงทะเบียนเรียน

https://youtu.be/JmuEWkpwBZg


วิดีโอการชำระเงินนักศึกษาใหม่ (สมัครครั้งแรก)


https://youtu.be/4X0x6qBTYEI