วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดกิจกรรมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จ เปล่งปลั่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร นำคณะบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดงานสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่จากคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร