บัญชีผู้ใช้

รหัสผ่านต้องการเป็นสมาชิก
คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.

สุ่มภาพจากอัลบั้มภาพผอ.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร พร้อมบุคลากร มาเป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โครงการสานพลังร้อยดว

komde
» ทดสอบเขียนเว็บบล๊อกครับ
admin
» เริ่มต้นการเขียนบล๊อก
admin
» ทดสอบระบบสร้างบล๊อก
<<อ่านบล๊อกทั้งหมด>>

15 July 2014
คู่มือการฝึกงาน ประจำภาคเรียน 1/2557
16 February 2012
คู่มือการเขียนโครงการวิชาการฝึกงาน
03 February 2012
แบบสรุปโครงการการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
03 February 2012
แบบฟอร์มโครงการเรียนรู้ของครูและนักศึกษาที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
11 January 2012
ระบบนำข่าว RSS ติดที่หน้า website ของท่าน
06 January 2012
ระเบียบการและใบสมัครเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2555
17 November 2011
ตารางเรียนสาขาการจัดการทั่วไป
30 June 2011
ตารางเรียนสาขาการปกครองท้องถิ่น
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14 December 2010
ตารางเรียนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
<<ดูดาวน์โหลดทั้งหมด>>

Yota-Idea.Com
Yota-Idea.Com
เยี่ยมชมแล้ว: 875 ครั้ง

อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

บุคคลทั่วไป: 2
สมาชิก:
ไม่มีสมาชิกออนไลน์


สมาชิกที่ลงทะเบียน: 173
ยังไม่ยืนยัน: 6
สมาชิกใหม่: loudtshi

ใช้งานวันนี้: 177
ออนไลน์: 2
ออนไลน์ สูงสุด: 107
สูงสุด ต่อวัน: 21591
เมื่อวาน: 1234
เดือนนี้: 16559
ทั้งหมด: 3002716
  • ทรงพระเจริญ
  • ตารางสอน2-2560
  • เอกลักษณ์วิทยาลัยชุมชน
นโยบายหลักและค่านิยม
Untitled Document นโยบายหลัก Underlying Policy = UP
1. ตอบสนองปรัชญา หลักการ วิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนและนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
2. ตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการศึกษาทุกระดับความรู้แก่ประชาชนทุกวัยในกรอบของกฎหมายด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากล
3. มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ชัดเจน เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อประโยชน์แห่งชุมชนและประเทศชาติ
4. มีการทำงานเป็นทีมและยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล(Good Governance) ในการบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชน
5. มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับด้วยการส่งเสริมคนเก่งและตอบแทนคนดีอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมพัฒนาวิทยาลัยชุมชนไปสู่เป้าหมาย

ค่านิยมหลัก (Core Value)
SMKCC แปลว่า
S = Service Excellence ให้บริการด้วยความเป็นเลิศ
M = Mutual Benefit เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน
K = Knowledge Management ด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้
C = Community Cooperation โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
C = Community Development เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
SMART แปลว่า
S = Systematic Thinking คิดอย่างเป็นระบบ
M = Morality มีคุณธรรม
A = Accountability สำนึกแห่งความรับผิดชอบ
R = Result Driven มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
T = Team Work ทำงานเป็นทีม